top of page

’t Spiegeltje te Asse

Onze VZW heeft besloten om voor een huiselijke sfeer te zorgen door meubilair voor de bezoekersruimte en een gezellig salon aan te kopen voor ’t Spiegeltje. 

't Spiegeltje te Asse heeft een hulpverleningsaanbod voor 25 kinderen, jongeren en hun gezin. Zij bieden deze doelgroep een gedifferentieerd hulpverleningsaanbod bestaande uit residentiële begeleiding (+ en - 12 jarigen) en contextbegeleiding gericht op autonoom wonen.


Voor de kinderen bestaat deze hulpverleningsaanbod uit residentiële opvang en begeleiding:

 

  • met een huiselijk leefklimaat,

  • met een gestructureerde leefgroepwerking,

  • en met veel aandacht voor individuele noden en verwachtingen.
     

Voor de gezinnen bieden ze een gezinsbegeleiding op maat:
 

  • met regelmatige gezinsgesprekken,

  • met inspraak- en participatiemogelijkheden,

  • en met deelname aan allerhande activiteiten.


Kinderen/jongeren kunnen ook gedeeltelijk of volledig thuis begeleid worden.

Onze VZW heeft besloten om voor een huiselijke sfeer te zorgen door meubilair (voor de bezoekersruimte) en een gezellig salon aan te kopen voor ’t Spiegeltje. 

Terug naar het project overzicht

Ontdek alle projecten over de jaren heen

bottom of page